Teknistä kuvitusta ja piirtämistä

gallery/visgraphics-suorakaide

MERENKURKUN KIINTEÄ YHTEYS

FAST FÖRBINDELSE ÖVER KVARKEN

KVARKEN FIXED CONNECTION

 

Tälle sivulle on koottu kaikki kuvat joita on tehty projektiin Merenkurkun kiinteä yhteys. Uusia kuvia tehdään projektin kehittyessä. Projektin suunnittelu Esa Eranti ja Antti Talvitie, graafinen suunnittelu Pietari Visanti VIS Graphics. Kaikki kuvat vapaasti käytettävissä jos ilmoittaa tekijän. Korkean resoluution kuvat PNG-muodossa julkaisuja varten saatavilla pyynnostä osoitteesta pietari.visanti(at)visgraphics.fi. Viimeisin päivitys 8.9.2020

 

This page contains all the images that have been made for project Kvarken Fixed Connection. New images are made when the project develops. Project planned by Esa Eranti and Antti Talvitie, graphic design by Pietari Visanti VIS Graphics. All images freely available upon notification of the author. High resolution images in PNG-format for publication available upon request from pietari.visanti(at)visgraphics.fi. Latest update 8.9.2020

3D- kuvat / 3D-images

gallery/kvarken-fixed-connection Suspension Bridge 01

Riippusilta

 

Merenkurkun kiinteä yhteys tarvitsee väylän kohdalla ison sillan, jonka alituskorkeus on tarpeeksi suuri Panamax- tankkereille. Väylän kohdalla jänneväli on 800 metriä.

 

Suspension Bridge

 

Kvarken Fixed Connection requires a suspension bridge that has clearance for Panamax- tankers. On seaway bridge span is 800 meters.

gallery/kvarken-fixed-connection Bridge 01

Silta

 

Suurin osa Merenkurkun kiinteästä yhteydestä on alituskorkeudeltaan 14 metriä. Jänneväli on 100 metriä. Sopivissa paikoissa sillan läheisyyteen on yhdistetty tuulivoimaloita.

 

Bridge

 

Most of Kvarken Fixed Connection has clearance of 14 meters. Span is 100 meters. In suitable places there are wind turbines near the bridge.

gallery/kvarken-fixed-connection Bridge 02

Silta ylhäältä

 

Näkymä siltaan ylhäältä, josta näkee paremmin kaistat ja kävelytien.

 

Bridge from top

 

View to the bridge from high, showing the lanes and walking path.

gallery/kvarken-fixed-connection Bridge 03 Sunset

Silta illalla

 

Bridge in sunset

gallery/kvarken-fixed-connection Embankment 01

Pengertie

 

Sillan lisäksi Merenkurkun kiinteä yhteys sisältää pitkän matkan pengertietä 0-8 metrin vesisyvyydessä.

 

Bridge

 

In addition to bridge Kvarken Fixed Connection contains a lot of embankment road in 0-8 meter water depths.

gallery/kvarken-fixed-connection Embankment 02

Pengertie

 

Näkymä ylhäältä pengertiehen, josta näkyy paremmin 100 metrin välein olevat tierummut.

 

Embankment road

 

Higher view to the embankment road, which gives a better view to the culverts with 100 meter distances.

Kartat / Maps

gallery/kvarken-fixed-connection maps01 big map

Kartta 1

 

Kartta joka näyttää Vaasan ja Uumajan alueen. Detalji jossa valittu tie Merenkurkun kiinteälle yhteydelle.

 

Map 1

 

Map showing the area of Vaasa and Umeå. Detail showing the chosen route for Kvarken Fixed Connection.

gallery/kvarken-fixed-connection maps02 routes

Kartta reittivaihtoehdoilla

 

Kaksi eri reittivaihtoehtoa Merenkurkun kiinteää yhteyttä varten.

 

Map with route alternatives

 

Two different route options for Kvarken Fixed Connection.

gallery/kvarken-fixed-connection maps03 routes and nature

Kartta reittivaihtoehdoilla ja luonnonsuojelualueilla

 

Kaksi eri reittivaihtoehtoa Merenkurkun kiinteää yhteyttä varten. Karttaan lisäksi merkitty luonnonsuojelualueet.

 

Map with route alternatives and nature reservations

 

Two different route options for Kvarken Fixed Connection. Map also includes nature reservation areas.

gallery/kvarken-fixed-connection maps04 area of influence

Vaikutusalue

 

Kartta joka näyttää kiinteän yhteyden välittömän vaikutusalueen.

 

 

Area of influence

 

Map showing the area of influence for a fixed connection.

Leikkaukset

 

Sillan ja pengertien leikkaukset.

 

Section views

 

Section views of the bridge and embankment road.

MITTAPIIRUSTUKSET / DIMENSIONAL DRAWINGS

gallery/kvarken-fixed-connection Section views
gallery/kvarken-fixed-connection Side views

Sivukuvat

 

Sillan ja pengertien sivukuvat.

 

Side views

 

Side views of the bridge and embankment road.

MUUT / OTHER

gallery/kvarken-fixed-connection building process

Rakennusprosessi

 

Sarjakuva rakennusprosessin eri vaiheista.

 

Building process

 

Cartoon showing the different stages of the building process.

Elokuva

 

Elokuva, johon on koottu Merenkurkun kiinteän yhteyden esittely, rakennusprosessi ja visualisoinnit. Elokuva Youtubessa 720 laadulla.

 

Movie

 

A movie containing introduction, building process and visualizations of the fixed connection. See movie in Youtube with 720 quality.